ผลทดสอบจากห้องแล็บ

ผลทดสอบจากห้องแล็บ

ไอ-การ์ด ผลิตภัณฑ์ป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้าภายใต้ชั้นสี ได้เข้ารับการตรวจสอบประสิทธิภาพการป้องกันสนิม จากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (EEI ; Electrical and Electronics Institute) โดยได้เข้ารับการตรวจสอบการเกิดสนิมของเหล็ก ภายใต้มาตรฐานการทดสอบด้วยเครื่อง SALT SPRAY IEC 60068-2-11, ASTM B117, JIS Z2371 เครื่องจะทำหน้าที่พ่นน้ำเกลือตลอดระยะเวลา 72 ชั่วโมง ภายหลังเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในการทดสอบ สามารถดูผลการทดสอบได้ดังรูป

ผลทดสอบจากห้องแล็บ
คลิกที่นี่ เพื่อดูผลการทดสอบ
คำเตือน ห้ามนำผลการทดสอบไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท นวัชกฤษฎิ์ จำกัด เท่านั้น มิฉะนั้นทางบริษัทจะดำเนินคดีถึงที่สุด

การทดลอง ผลิตภัณฑ์ป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้าภายใต้ชั้นสี i-guard

i-guard ได้เข้ารับการทดสอบจากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ศทอ.)(PTEC; Electrical and Electronic Products Testing Center) ดังนี้

  1. Radiated Emission / การทดสอบการแพร่สัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนผ่านอากาศของอุปกรณ์ยานยนต์
  2. Immunity Testing (Free Field) / การทดสอบภูมิคุ้มกัน (สนามไฟฟ้าอิสระ)
  3. Immunity Testing (BCI) / การทดสอบภูมิคุ้มกัน (ซึ่งใช้ในการตรวจสอบว่าส่วนประกอบได้รับผลกระทบจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าย่านความถี่แคบหรือไม่)
  4. Transient Voltage Immunity Test / การทดสอบภูมิคุ้มกันการเกิดแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่ แบบรวดเร็ว
  5. Transient Emission Test /การทดสอบสัญญาณรบกวนแบบทรานเซี้ยน

เพื่อให้มั่นใจในอุปกรณ์ของเครื่องป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้าว่า ไม่มีผลกระทบต่อกล่องสมองกลควบคุม (ECU) ของรถยนต์ และไม่มีผลกระทบต่อมนุษย์

ผลทดสอบจากห้องแล็บ
คลิกที่นี่ เพื่อดูผลการทดสอบ
คำเตือน ห้ามนำผลการทดสอบไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท นวัชกฤษฎิ์ จำกัด เท่านั้น มิฉะนั้นทางบริษัทจะดำเนินคดีถึงที่สุด
Copyright © 2024 i-Guard Co., Ltd. All Rights Reserved.