เกี่ยวกับ i-Guard

เกี่ยวกับ i-Guard

บริษัท นวัชกฤษฏิ์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้าภายใต้ชั้นสี ด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญระบบการป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้ายาวนานกว่า 30 ปี เริ่มจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000.00 บาท ได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการป้องกัน สนิมด้วยเครื่องพ่นน้ำเกลือ (Salt Spray) โดยสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronics - Institute) และผ่านการทดสอบเกี่ยวกับผลกระทบของเครื่องป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้าที่มีต่อระบบไฟฟ้า ของรถยนต์ตามมาตรฐานยานยนต์ ที่ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)

ประวัติของเรา

เมื่อกว่า 30 ปีที่แล้ว ณ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย ที่มีพื้นที่แวดล้อมไปด้วย ทะเล นาเกลือ น้ำเค็มและน้ำกร่อย อากาศที่มีความเค็มสูง ที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบป้องกันสนิม ด้วยประจุไฟฟ้าภายใต้ชั้นสี โดยคุณธนวัฒน์ เปมพงษ์วิวัฒิ จากเดิมระบบการป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้าที่ยังไม่ค่อย เป็นที่รู้จัก คุณธนวัฒน์ จึงได้ทำการศึกษาและพัฒนาปรับปรุงระบบนี้ อย่างจริงจัง และได้ทำการทดสอบ โดยติดตั้งกับ รถยนต์ประเภทต่างๆ หลากหลายการใช้งานเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่รถบ้านทั่วไป, รถบรรทุกน้ำแข็ง, รถบรรทุก อาหารทะเล, รถโรงงานน้ำปลา หรือแม้แต่รถที่ใช้งานในนาเกลือโดยตรง จากการติดตามผลการใช้งานอย่างต่อ เนื่องหลายๆ ปี ทำให้ค้นพบจุดบกพร่องของอุปกรณ์ และจุดอ่อนไหวในขั้นตอนของการติดตั้งที่จะมีผลต่อ ประสิทธิภาพของระบบป้องกันสนิม จึงนำมาซึ่งการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบ จนได้ผลลัพธ์เป็น เครื่องป้อง กันสนิมด้วยประจุไฟฟ้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า ไอ-การ์ด พร้อมด้วยเทคนิคการติดตั้งที่สมบูรณ์ ซึ่งเราภูมิใจ, มั่นใจในประสิทธิภาพในการป้องกันสนิม และอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ปัจจุบันเราได้พัฒนาระบบการป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้าให้ใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยสามารถ ใช้ได้กับรถยนต์ โครงสร้างเหล็ก เครื่องจักร เป็นต้น เราพร้อมที่จะปกป้องทรัพย์สินอันมีค่า และเป็นที่รักของ คุณให้รอดพ้นจากสนิมได้อย่างยาวนานนับสิบปี

พันธกิจและวิสัยทัศน์

พันธกิจ

พันธกิจ

  1. สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภค ให้เข้าใจถึงประสิทธิภาพการทำงานของระบบการป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้าภาย ใต้ชั้นสี
  2. พัฒนาเครื่องป้องกันสนิม ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการป้องกันสนิมให้ดียิ่งขึ้น
  3. ขยายตลาดเครื่องป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้าให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคทั้งในประเทศ และในระดับสากล

วิสัยทัศน์

บริษัทจะมุ่งมั่น พัฒนา และเป็นผู้นำด้านการป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้าภายใต้ชั้นสี เพื่อลดการสูญเสียมูลค่า ทางเศรษฐกิจ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งทางตรง และทางอ้อม ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์
Copyright © 2024 i-Guard Co., Ltd. All Rights Reserved.