ลูกค้าของเรา

ผลตอบรับจากผู้ใช้งานจริง

ส่วนหนึ่งจากลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้าภายใต้ชั้นสี ไอ-การ์ด ที่ได้ถ่ายทอดความรู้สึก และความประทับใจ ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ โดยได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จริง จากลูกค้าหลากหลายสาขาอาชีพ ที่ได้รับผลกระทบทั้งโดยตรง และโดยอ้อมจากสนิมที่เกิดขึ้น ทำให้ลดทอนความสวยงาม หรือความปลอดภัย ต่อทรัพย์สินอันมีค่าของลูกค้าลง

การป้องกันสนิมรถยนต์
การป้องกันสนิมรถยนต์
การป้องกันสนิมรถยนต์
การป้องกันสนิมโครงสร้างอาคาร
การป้องกันสนิมโครงสร้างอาคาร
การป้องกันสนิมโครงสร้างอาคาร
Copyright © 2024 i-Guard Co., Ltd. All Rights Reserved.