อุปกรณ์ป้องกันสนิมโครงสร้างอาคาร

อุปกรณ์ป้องกันสนิมโครงสร้างอาคารเหล็ก

เครื่องป้องกันสนิม ไอ-การ์ด ตัวเครื่องจะถูกติดตั้งไว้ ใกล้ๆ กับแหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 โวลต์ และทำการติดตั้งแผ่นเหนี่ยวนำประจุ (Anode) ตามบริเวณ ต่างๆของโครงสร้าง เมื่อเครื่องทำงานประจุอิเลคตรอนจะค่อยๆ แผ่ขยายไปทั่วทั้งโครงสร้างเหล็ก และจะปกป้องโครงสร้างเหล็กของคุณให้รอดพ้น จากสนิม

เครื่องป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้า ภายใต้ชั้นสีโครงสร้างอาคาร

นวัตกรรมการป้องกันสนิมโครงสร้างเหล็กด้วยประจุไฟฟ้า เพื่อชดเชยประจุไฟฟ้าอิเลคตรอนให้กับเหล็ก ทำให้เหล็กไม่เกิดการสูญเสียประจุอิเลคตรอนจนเป็นสาเหตุของการเกิดสนิม เครื่องจะทำหน้าที่ชดเชยอิเลคตรอนโดยจะเพิ่มอิเลคตรอนเข้าไปในเนื้อเหล็ก และเหนี่ยวนำประจุ อิเลคตรอนโดยแผ่นแอโนดให้อิเลคตรอนมาเรียงตัวอยู่บนผิวเหล็ก ประจุอิเลคตรอนที่อยู่บนผิวเหล็กภายใต้ ชั้นสี จะทำหน้าที่ชดเชยอิเลคตรอนให้กับเหล็กตลอดเวลา ป้องกันสนิมโครงสร้างอาคารเหล็กได้ตราบเท่าที่เครื่องยังทำงาน และชดเชยอิเลคตรอนได้ทันต่อการสูญเสีย

ข้อสังเกตหลังการติดตั้ง

  1. กรณีการติดตั้งสำหรับเครื่องป้องกันสนิมโครงสร้างอาคารเหล็ก อาจจะมีสนิมผุดออกมาจากรอยเชื่อมของส่วนต่าง ๆ ได้บ้าง รอประมาณ 3 - 6 เดือน จนสนิมหยุด ให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีสนิมเกิดขึ้นโดยการขัดสนิมโครงสร้างอาคารออก แล้วจึงใช้สีทาทับ หรือพ่นสีทับ หลังจากนั้นก็จะไม่เกิดสนิมในบริเวณนั้นอีก
  2. กรณีการติดตั้งเครื่องป้องกันสนิมสำหรับโครงสร้างอาคารเหล็กเก่า อาจมีสนิมเกิดขึ้นมาระยะหนึ่ง สนิมที่เกิดขึ้นเพราะเป็นสนิมเก่าที่เกิดก่อนการติดตั้งระบบนี้ รอประมาณ 3 เดือนสนิมก็จะหยุด ให้ทำการขัดสนิมเก่าทิ้งแล้วทาสีทับ สังเกตว่าจะมีสนิมใหม่เกิดขึ้นบริเวณเดิมดันออกมาอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสนิมเกิดขึ้นใหม่ แสดงว่ากระบวนการเกิดสนิมได้หยุดลงแล้ว
  3. กรณีหากเป็นเหล็กโครงสร้างอาคารต่างๆ จะยังคงมีสนิมคงค้างจากเนื้อในของเหล็ก อาจต้องมีการซ่อมบำรุง มากกว่า 1 ครั้ง จนกว่าสนิมภายในโครงสร้างอาคารเหล็กจะหยุดถาวร

การดูแลรักษาหลังการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องป้องกันสนิมโครงสร้างอาคารเหล็กด้วยประจุไฟฟ้า

  1. ตรวจสอบไฟสถานะ ที่ตัวเครื่องควบคุม ว่ายังคงแสดงสัญญาณไฟปกติ หรือไม่
  2. ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้า ตามระยะเวลาประมาณ 6 เดือน - 1 ปี ต่อครั้งเพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์รับส่งประจุไฟฟ้ายังปกติอยู่หรือไม่
  3. หากมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันสนิมรถ i-Guard สามารถติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่นี่
Copyright © 2023 i-Guard Co., Ltd. All Rights Reserved.