อุปกรณ์ป้องกันสนิมรถยนต์

อุปกรณ์ป้องกันสนิมรถยนต์ i-Guard

เครื่องป้องกันสนิมรถยนต์ไอการ์ด ตัวเครื่องจะถูกติดตั้งไว้ ใกล้ๆ กับแบตเตอรี่ ในห้องเครื่องยนต์ และทำการติดตั้งแผ่นเหนี่ยวนำประจุ(Anode) ตามบริเวณต่างๆของตัวรถ เมื่อเครื่องทำงาน ประจุอิเลคตรอนจะค่อยๆ ขยายแผ่ไปทั่วทั้งคัน และจะปกป้องรถยนต์ของคุณให้รอดพ้นจากสนิม

เครื่องป้องกันสนิมรถยนต์ด้วยประจุไฟฟ้า ภายใต้ชั้นสีรถยนต์

นวัตกรรมการป้องกันสนิมรถยนต์ด้วยประจุไฟฟ้า เพื่อชดเชยประจุไฟฟ้าอิเลคตรอนให้กับเหล็ก ทำให้เหล็กไม่เกิดการสูญเสียประจุอิเลคตรอนจนเป็นสาเหตุของการเกิดสนิม เครื่องจะทำหน้าที่ชดเชยอิเลคตรอนโดยจะเพิ่มอิเลคตรอนเข้าไปในเนื้อเหล็ก และเหนี่ยวนำประจุ อิเลคตรอนโดยแผ่นแอโนด ให้อิเลคตรอนมาเรียงตัวอยู่บนผิวเหล็ก ประจุอิเลคตรอนที่อยู่บนผิวเหล็กภายใต้ชั้นสี จะทำหน้าที่ชดเชยอิเลคตรอนให้กับเหล็กตลอดเวลา ดังนั้นเหล็กจึงไม่เป็นสนิม ตราบเท่าที่เครื่องป้องกันสนิมรถยนต์ยัง ทำงาน อีกทั้งยังชดเชยอิเลคตรอนได้ทันต่อการสูญเสีย

ข้อสังเกตหลังการติดตั้ง

  1. กรณีการติดตั้งสำหรับรถยนต์ใหม่ อาจจะมีสนิมผุดออกมาจากรอยเชื่อมของส่วนต่างๆ ได้บ้าง เช่น แชสซี ตัวถัง เป็นต้น รอประมาณ 3 - 6 เดือน จนสนิมหยุดผุดออกมา ให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีสนิมเกิดขึ้นโดยการขัดสนิม ออก แล้วจึงใช้สีทาทับ หรือพ่นสีทับลงไปตรงบริเวณที่ขัดสนิมออก หลังจากนี้รถก็จะไม่เกิดสนิมบริเวณนั้นอีก
  2. ส่วนในกรณีการติดตั้งสำหรับรถยนต์เก่า หรือรถยนต์ที่ใช้แล้ว อาจมีสนิมเกิดขึ้นมาสักระยะหนึ่ง สนิมที่เกิดขึ้นเพราะเป็นสนิมเก่าที่ติดมากับตัวรถยนต์เดิม ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนสนิมก็จะหยุด ท่านอาจขัดสนิมเก่าทิ้งแล้วทาสีทับ หลังจากนั้นคอยสังเกตว่าจะมีสนิมใหม่เกิดขึ้นบริเวณเดิมดันออกมาอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสนิมเกิดขึ้นใหม่ แสดงว่ากระบวนการเกิดสนิมได้หยุดลงแล้ว
  3. สำหรับรถยนต์เก่าที่ตัดผุพ่นสีมาแล้ว สนิมอาจจะหยุดได้ช้ากว่ารถยนต์ปกติ เพราะอาจมีสนิมเก่าค้างอยู่ มากกว่าที่ประเมินไว้ แต่สุดท้ายสนิมก็จะหยุดไปเอง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน
  4. ชิ้นส่วนอื่นๆ ของรถยนต์ที่อาจจะเกิดสนิมได้นั้นคือ เหล็กที่ไม่มีการเชื่อมต่อกับตัวถังของรถยนต์โดยตรง เช่น ช่วงล่าง ขาบันไดข้างกันชน เพราะชิ้นส่วนลูกยางและสีเป็นฉนวนกันประจุไฟฟ้าอยู่ จึงทำให้ ประจุไฟฟ้าไม่สามารถคุ้มครองชิ้นส่วนนั้นได้
  5. การใช้อุปกรณ์ป้องกันสนิมรถยนต์ i-Guard อาจทำให้ชิ้นส่วนของรถยนต์ที่เป็นเหล็กเสียดสีกันอาจเกิดคราบของสนิมได้ เพราะผงเหล็กที่หลุดออกมาได้หลุดออกจากระบบการป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้าแล้วจึงกลายเป็นคราบสนิม ทำให้เราเห็นได้ แต่จะไม่มีสนิมกัดกร่อนที่ผิวเหล็กโดยตรง

การดูแลรักษา หลังการติดตั้ง อุปกรณ์เครื่องป้องกันสนิมรถยนต์ด้วยประจุไฟฟ้า

  1. ตรวจสอบไฟสถานะ ที่ตัวเครื่องควบคุม ว่ายังคงแสดงสัญญาณไฟปกติ หรือไม่
  2. นำรถยนต์เข้ามาตรวจเช็กอุปกรณ์เครื่องป้องกันสนิมรถยนต์ด้วยประจุไฟฟ้า ตามระยะเวลาประมาณ 6 เดือน - 1 ปี ต่อครั้งเพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์ป้องกันสนิมรถยนต์ยังสามารถรับส่งประจุไฟฟ้ายังปกติอยู่หรือไม่
  3. หลังจากนำรถยนต์เข้าอู่เพื่อซ่อมตัวถังรถยนต์ หรือเกิดอุบัติเหตุ ควรนำรถเข้ามาเช็คระบบที่ศูนย์ที่ท่านใช้ บริการอยู่ทุกครั้ง ไม่ต้องรอจนครบกำหนดเพื่อตรวจสอบว่า อุปกรณ์รับส่งประจุไฟฟ้ายังปกติดีอยู่หรือไม่
  4. หากมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันสนิมรถ i-Guard สามารถติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่นี่
Copyright © 2024 i-Guard Co., Ltd. All Rights Reserved.