คำถามที่พบบ่อย

Q&A คำถามที่พบบ่อย

ตอบ: เครื่องป้องกันสนิมจะทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้าลบ และเหนี่ยวนำให้เรียงตัวอยู่บนผิวเหล็ก เมื่อความชื้นหรือความเค็มในอากาศมากระทำ ประจุส่วนนี้จะทำหน้าที่ชดเชยให้แก่เนื้อเหล็ก ไม่ให้เกิดการสูญเสียประจุโดยตรงอันเป็นสาเหตุของการกัดกร่อนจนเกิดเป็นสนิมนั่นเอง

ตอบ: ไม่ได้ เนื่องจากกัลวาไนซ์มีสถานะเป็นโลหะไม่ได้เป็นฉนวน ไม่สามารถทำหน้าที่กักเก็บประจุไฟฟ้าได้ ดังนั้นถ้าต้องการติดตั้งระบบป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้าบนเหล็กชุบกัลวาไนซ์ จึงควรต้องทาสีทับอีกชั้นหนึ่งเสียก่อน เพื่อให้สีเป็นฉนวนในการกักเก็บประจุไฟฟ้าสถิตย์ต่อไป

ตอบ: ไม่ได้ เนื่องจากว่า กัลวาไนซ์ เป็นโลหะ ไม่ได้เป็นฉนวน ดังนั้นถ้าต้องการติดตั้งระบบป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้า จึงมี ความจำเป็นที่จะต้องทาสีทับอีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้สีที่ทาเป็นฉนวนในการกักเก็บประจุไฟฟ้าสถิตย์ต่อไป

ตอบ: ไม่ เพราะอุปกรณ์ต่อตรงเข้ากับเพียงขั้วแบตเตอรี่และใช้ปริมาณกระแสไฟฟ้าน้อยมากเพียง 28 มิลลิแอมป์ จึงไม่มีผลกระทบกับระบบไฟฟ้าในรถยนต์ หรือมนุษย์ผู้ใช้งาน โดยผลิตภัณฑ์ i-Guardได้ผ่านการตรวจสอบสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าจากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) ของ สวทช. เรียบร้อยแล้ว

ตอบ: ใช้ได้กับโลหะเหล็กทุกชนิดที่อยู่ภายใต้สีเคลือบที่มีสถานะเป็นฉนวน เช่น รถยนต์, เรือ(ส่วนที่อยู่เหนือน้ำ), เครื่องจักร, และโครงสร้างอาคารเหล็ก เป็นต้น

ตอบ: ไม่มี เพราะผลิตภัณฑ์ i-Guard ประกอบขึ้นจากวัสดุอุปกรณ์ที่ผ่านการคัดสรรแล้วว่าดีที่สุด สำหรับรองรับการทำงานในพื้นที่อุณหภูมิสูงอย่างในห้องเครื่องยนต์อยู่แล้ว

ตอบ: ได้ แต่ในช่วงแรกๆหลังการติดตั้งระบบจะเกิดการผลักดันสนิมเดิมที่ค้างอยู่ภายในให้หลุดออกมาทีละน้อย ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน ขึ้นอยู่กับปริมาณสนิมเดิม จากนั้นให้ขัดทำความสะอาดแล้วแต้มสีทับรอยเดิม สนิมจะหยุดลุกลามตลอดไป

ตอบ: ประจุไฟฟ้าลบบนผิวเหล็กนอกจากจะทำหน้าที่ป้องกันการเกิดสนิมใหม่แล้ว ยังช่วยลดการยึดเกาะและลดแรงตึงผิวของสนิม ทำให้เกิดการหลุดล่อนของสนิมได้โดยง่าย เมื่อมีแรงสั่นสะเทือนจากการใช้งาน หรือแม้แต่การขัดสนิมก็ทำได้ง่ายขึ้น

ตอบ: บริษัทรับประกันอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนของ i-Guard เป็นเวลา 3 ปี สำหรับรถยนต์ และ 5 ปี สำหรับอาคาร ในกรณีที่ติดตั้งโดยช่างที่ผ่านการรับรองจากบริษัทฯ และติดตั้งอยู่ในรถคันเดิมที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่รับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากความประมาทของเจ้าของรถ หรือมีการเคลื่อนย้ายดัดแปลงระบบโดยพลการ เช่นในกรณีดังนี้

9.1 เมื่อนำรถเข้าซ่อมบำรุงตัวถังรถบางครั้งช่างอาจถอดสายบางส่วนหรือแผ่นกระจายประจุ (Anode) ออกโดยไม่ได้ตั้งใจ
9.2 เมื่อนำรถเข้าซ่อมบำรุง บางครั้งช่างอาจย้ายอุปกรณ์แผ่นกระจายประจุไฟฟ้า(Anode)โดยขาดความเข้าใจ โดยถอดออกแล้วใช้กระดาษกาวธรรมดาติดอุปกรณ์กลับเข้าไปใหม่ โดยปกติจะทำให้วงจรไฟฟ้าขาดการทำงานทันที
9.3 มีสัตว์บางจำพวก เช่น หนูหรือสุนัขกัดสายบางเส้นของระบบขาดออกทำให้เครื่องไม่ทำงาน เพื่อป้องกันการผิดพลาดจึงควรนำรถเข้าตรวจเช็คกับช่างทุกๆ 6 เดือน หรือ 1 ปี
9.4 มีการซ่อมบำรุงรถยนต์ หรือชิ้นงานเหล็กต่างๆ ด้วยวิธีการเชื่อมด้วยไฟฟ้า โดยไม่ได้ถอดฟิวส์ที่เครื่องป้องกันสนิมออกก่อน ทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลย้อนกลับไปที่ตัวเครื่อง ทำให้เครื่องเกิดความเสียหายได้

ตอบ: เหล็กโดยทั่วไป ทั้งเหล็กที่ผ่านการใช้งานมาแล้วหรือแม้แต่เหล็กใหม่ๆ มักมีสนิมสะสมมาอยู่ก่อนแล้ว มากบ้างน้อยบ้าง ทั้งที่มองเห็นโดยง่ายและที่ยังมองไม่เห็น ขึ้นกับชนิดของเหล็ก, กรรมวิธีการผลิต, วิธีและระยะเวลาในการเก็บรักษาก่อนนำมาใช้งาน เมื่อติดตั้งเครื่องป้องกันสนิมไปแล้ว เครื่องจะทำหน้าที่ป้องกันการเกิดสนิมใหม่ แต่ในขณะเดียวกันก็ช่วยผลักดันสนิมเดิมที่มีอยู่เก่าดังกล่าวออกมาด้วย ในช่วง 3-6 เดือนแรก หรือจนกว่าจะสังเกตเห็นปริมาณสนิมคงที่ ดังนั้น บริษัทฯจึงไม่สามารถรับประกันการเกิดของสนิมเก่าดังกล่าวได้ แต่จะรับประกันว่าจะไม่เกิดสนิมใหม่และหยุดการลุกลามของสนิมหลังจากจบกระบวนการผลักดันสนิมเก่าแล้ว

ตอบ: ไม่ได้ เพราะกรดหรือด่างที่มีความเข้มข้น จะสามารถดึงประจุลบออกได้อย่างรวดเร็ว เกินกว่าที่เครื่องป้องกันสนิมจะผลิตประจุลบและชดเชยการสูญเสียประจุได้ทัน

ตอบ: ไม่ได้ เพราะระบบจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด บนพื้นผิวโลหะที่ห่อหุ้มด้วยชั้นสีที่มีสถานะเป็นฉนวนเท่านั้น

ตอบ: เพราะ i-Guard เป็นวิธีป้องกันสนิมอย่างชาญฉลาด โดยเข้าแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของการเกิดสนิม คือการสูญเสียประจุไฟฟ้าของโมเลกุลโลหะให้แก่อากาศ i-Guard ต่อสู้กับปัญหานี้ด้วยการจ่ายประจุลบให้ครอบคลุมพื้นที่ผิวของโลหะ และชดเชยประจุให้ได้ตลอดเวลาไม่มีวันหมดด้วยการใช้พลังงานเพียงนิดเดียว จึงไม่เกิดปฏิกริยาที่ก่อให้เกิดสนิม ติดตั้ง i-Guard เพียงครั้งเดียว ช่วยลดภาระในการซ่อมบำรุง ปกป้องทรัพย์สินได้ยาวนานนับสิบๆปี

ตอบ: เพราะว่า แม้กระบวนการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ๆนั้น จะมีกระบวนการผลิตที่ดีขึ้น และทำการป้องกันสนิมได้ดีขึ้นกว่าเดิมในระดับหนึ่งแล้ว แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดสนิม โดยเฉพาะรถยนต์ที่ใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่กัดกร่อนรุนแรง เช่น พื้นที่ใกล้ทะเลหรือมีความชื้นสูง รถยนต์ก็สามารถเกิดสนิมได้โดยง่ายและรวดเร็ว ระบบป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้า I-Guard ผ่านการทดสอบใช้งานจริงในพื้นที่ดังกล่าวแล้วว่าสามารถชดเชยประจุไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการยับยั้งการเกิดสนิมในสภาวะที่รุนแรงได้จริง

ตอบ: ระบบป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้า i-Guard สามารถใช้ได้กับรถยนต์ทุกประเภท และโครงสร้างเหล็กชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเก่า หรือใหม่

ตอบ: ระบบป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้า i-Guard มีข้อจำกัดบางประการ ถ้ากะบะรถยนต์เกิดสนิมให้พิจารณาสาเหตุ ดังต่อไปนี้

16.1 เหล็กสัมผัสกับกรดหรือด่างโดยตรงหรือไม่ เพราะกรดหรือด่างที่มีความเข้มข้น จะสามารถดึงประจุลบออกได้อย่างรวดเร็วจนระบบผลิตและชดเชยประจุไม่ทัน
16.2 เหล็กที่ติดตั้งระบบดังกล่าว ไม่ควรแช่น้ำเป็นเวลานานๆ เพราะเหล็กจะสูญเสียประจุได้รวดเร็วกว่าที่ระบบป้องกันสนิมจะผลิตและชดเชยได้ทัน
คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2023 i-Guard Co., Ltd. All Rights Reserved.