• 098-445-6942
  • info@i-guardthailand.com
  • ?
  • FAQ
การรับประกันอุปกรณ์เครื่องป้องกันสนิมไฟฟ้าด้วยประจุไฟฟ้าภายใต้ชั้นสีของ I-GUARD?
ตอบ บริษัทรับประกันอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนของเครื่องป้องกันสนิมไฟฟ้าด้วยประจุไฟฟ้าภายใต้ชั้นสีของ I-GUARD เป็นเวลา 10 ปี ในกรณีนี้ต้องติดตั้งอยู่ในรถคันเดิมเท่านั้น แต่จะไม่รับประกันความเสียหายสืบเนื่องมาจากความประมาทของเจ้าของรถ มีสาเหตุมาจากเหตุดังนี้
1. เมื่อนำรถเข้าซ่อมบำรุงตัวถังรถบางครั้งช่างถอดสายบางส่วนออกโดยไม่ได้ตั้งใจ
2. เมื่อนำรถเข้าซ่อมบำรุง บางครั้งช่างซ่อมตัวถังรถซ่อมสีรถได้ย้ายอุปกรณ์เหนี่ยวนำประจุไฟฟ้าออกไปก่อนและได้นำมาติดใหม่ในภายหลังโดยใช้กระดาษกาวชนิดธรรมดามาติดอุปกรณ์เหนี่ยวนำประจุไฟฟ้าเข้าไปใหม่ ซึ่งกระดาษกาวชนิดธรรมดาไม่เหมาะสมกับอุปกรณ์เหนี่ยวนำประจุไฟฟ้าของ I-GUARD ซึ่งจะทำให้วงจรการเหนี่ยวนำไฟฟ้าขาดการทำงานทันที
3. มีสัตว์บางจำบวกเช่น หนูหรือสุนัขกัดสายบางเส้นของระบบออกทำให้เครื่องไม่ทำงานเพื่อป้องกันการผิดพลาดควรนำรถยนต์เข้าตรวจเช็คประจุไฟฟ้ากับช่างผู้ชำนาญของ I-GUARD ทุกๆ 6 เดือนหรือ ทุกๆ 4 เดือน ในกรณีอยู่ในพื้นที่หรือการใช้งานของรถยนต์ที่เสี่ยงต่อการเกิดสนิม
I-GUARD ใช้กับรถยนต์เก่าที่มีสนิมเกิดขึ้นมาบ้างแล้วได้หรือไม่?
ตอบ ได้ แต่ขั้นตอนแรกจะเกิดการผลักดันเนื้อโลหะเหล็กที่ได้สูญเสียประจุบวกให้กับอากาศและสิ่งแวดล้อมก่อนนั่นคือสนิมเดิมที่ค้างอยู่ภายในให้หลุดออกมาทีละน้อย ใช้เวลาประมาณ 2-6 เดือนแล้วแต่ว่าจะมากหรือน้อย จากนั้นให้ทำการขัดสนิมเดิมออกให้สะอาดและนำสีมาแต้มทับร่องรอยสนิมเดิมนั้น สนิมก็จะหยุดลุกลามตลอดไป
ความร้อนในห้องเครื่องของรถยนต์มีผลกระทบต่อ I-GUARD หรือไม่?
ตอบ ไม่เพราะผลิตภัณฑ์ของ I-GUARD เลือกสรรวัสดุอุปกรณ์ที่ดีที่สุด สำหรับรองรับการทำงานในห้องเครื่องยนต์ของรถยนต์อยู่แล้ว
I-GUARD ใช้กับรถยนต์ได้เท่านั้นหรือ?
ตอบ ใช้ได้กับโลหะเหล็กทุกชนิดที่อยู่ภายใต้สีเคลือบพ่น เช่น รถยนต์ เรือ และโครงสร้างเหล็ก เป็นต้น
I-GUARD มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าในรถยนต์หรือไม่?
ตอบ ไม่ เพราะอุปกรณ์ได้ต่อตรงเข้ากับขั้วแบตเตอรี่และใช้ปริมาณกระแสไฟฟ้าน้อยมากเพียง 28 มิลลิแอมป์ จึงไม่มีผลกระทบกับระบบไฟฟ้าในรถยนต์หรือมนุษย์