• 098-445-6942
  • info@i-guardthailand.com
หยุดสนิมยืดอายุรถยนต์
ไอการ์ด เครื่องป้องกันการเกิดสนิม
ภายใต้ชั้นสีด้วยประจุไฟฟ้า
อนุวัต มั่นใจ
Prevents Rust with Electric Charge
I-GUARD Smart Technology
คือระบบป้องกันสนิมภายใต้ชั้นสี โดยอุปกรณ์ป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้ามีการเหนี่ยวนำประจุลบให้เรียงตัวกันอยู่บนชั้นสีของโลหะ เมื่อมีประจุลบในอากาศหรือสิ่งแวดล้อมมากระทำจะถูกผลักออก ซึ่งวิธีนี้้จะไม่มีการกัดกร่อนเกิดขึ้น
rust-0
AW Brochure I-GUARD_Crate CS4
AW Brochure I-GUARD_Crate CS4

Rust

Rust occurs when iron gives up electrons (-) to the surrounding elements – such as oxygen in air, humidity, rainfall, salinity, etc. Typically, iron has a balanced state of both positive (+) and negative (-) charges, creating stability in the iron particles. However, when it loses its electrons, an imbalance occurs causing iron to corrode (the rusting of iron).

An overview of rust prevention methods:

1. Spraying, painting, coating, etc. Spraying, painting, coating the iron prevents exposure to oxygen in the air as well as other elements. The primary disadvantage is that these coatings do not last andcan peel off easily due to physical and chemical forces, causing iron to be exposed to the atmosphere and thereby leading to corrosion. 2. Metal Ore Half Cell Reduction Potential. Usinga metal orethat has a lower half-cell voltage reduction potential as compared tothe iron. The metal ore will inevitably be prone to oxidative depolarizationmore easily than the iron, thereby slowing down the oxidation process, but not preventing rust altogether. This method is often used amongfishing vessels. 3. Electric Current. Using an electriccurrent toraise theelectricalpotential difference of iron to be higher than the surrounding areas in order prevent the loss of electrons.The electrically charged rust prevention system has been in use for over 40 years and can prevent rust in any kind of environment. It began with protecting vessels in the shipping industry and has been utilized in many other large-scale operations including in oilrigs and underground oil pipelines. Despite this method’s success, its potential for use in smaller-scale, personalapplications (such as by simply using the electricity from a 12V battery in an automobile to prevent rust) hasn’t been fully utilized. Introduced more than 20 years ago, the usage among vehicles hasproven to be exceptionallyeffective, being scientifically tested and certified to prevent overall rust from the rooftop to the undercarriage, including the chassis. To reach the maximum performance for corrosion protection, I-GUARD must be installed properly. The system should be installed with anti-rust electric chargebycertified technicians who have been trained on how to install I-GUARD only.

Some of I-GUARD’s key highlights include:

1. I-GUARD has the ability to prevent and stop rust both inside and outside, from the undercarriage to the roof. I-GUARD provides complete coverage!
2. When the paint peels off, it may cause rust to occur on the surface, but that will not spread or drill down to the iron. Just paint over the rust and the rust will not form itself again.
3. I-GUARD does not interfere with the electrical system in any car models.
4. If installed properly, I-GUARD can be used for more than 20 years! I-GUARD has been tested and certified with over 20 years of proven success in Bang Bor, KlongKoam, and Klong Chong Districts, SamutSongkhram Province situated at the mouth of the Mae Klong river to the Gulf of Thailand, which is also known as a sea salt producing region. Vehicles equipped with I-GUARD range from cars, pickup trucks, trucks that are used to transport jellyfish, shrimp, oysters, crabs, fish, squid, coconut water, and ice. I-GUARD enables owners of all these vehicles to save costs – from having to purchase new stainless steel pickup trucks and prevent rusting vehicles. Our customers claim that they can resell their vehicles at a much better price than ever before in the past!
Scenario Comparison of iron metal reacts with oxygen in the air and protect the rust under the paint layers of I-GUARD.
เราไม่เคยทำความรู้จักกับวิธีการป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้าภายใต้ชั้นสีโดยใช้กำลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ 12V. ความเป็นจริงระบบป้องกันสนมด้วยประจุไฟฟ้าภายใต้ชั้นสี มีใช้กันมามากกว่า 40 ปี เริ่มต้นกับเรือเดินทะเล แท่นขุดเจาะน้ำมัน ท่อน้ำมันที่ฝังอยู่ใต้พื้นดิน ปัจจุบันได้มีการพัฒนานำมาติดตั้งในรถยนต์โครงสร้างที่เป็นเหล็ก ผลการทดสอบมีประสิทธิภาพมากโดยมีการติดตั้งในรถยนต์ที่ทดลองใช้มากว่า 20 ปี ได้ผลดีมากสามารถป้องกันสนิมได้ตั้งแต่หลังคารถยนต์ลงมาถึงใต้ท้องรถยนต์รวมถึงแชสซีของรถยนต์ การป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้าจะได้ผลเต็มประสิทธิภาพต้องได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ที่ถูกวิธีควรติดตั้งระบบป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้าภายใต้ชั้นสีกับช่างที่ได้รับการอบรมวิธีการติดตั้งจาก I-GUARD เท่านั้น