• 098-445-6942
  • info@i-guardthailand.com
หยุดสนิมยืดอายุรถยนต์
ไอการ์ด เครื่องป้องกันการเกิดสนิม
ภายใต้ชั้นสีด้วยประจุไฟฟ้า
อนุวัต มั่นใจ
เครื่องป้องกันการเกิดสนิมด้วยประจุไฟฟ้า
ไอ-การ์ด อัจฉริยะเทคโนโลยี
คือระบบป้องกันสนิมภายใต้ชั้นสี โดยอุปกรณ์ป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้ามีการเหนี่ยวนำประจุลบให้เรียงตัวกันอยู่บนชั้นสีของโลหะ เมื่อมีประจุลบในอากาศหรือสิ่งแวดล้อมมากระทำจะถูกผลักออก ซึ่งวิธีนี้้จะไม่มีการกัดกร่อนเกิดขึ้น
rust-0
AW Brochure I-GUARD_Crate CS4
AW Brochure I-GUARD_Crate CS4

สนิม (Rust)

เกิดจากประจุบวกของโลหะเหล็กไปรวมตัวกับประจุลบในอากาศซึ่งประจุลบในอากาศมีมากมาย เช่น ความชื้น, ความเค็มของอากาศ ละอองน้ำฝน ฯลฯ เมื่อมีการวมตัวกัน จะเกิดสสารใหม่ และมีการกัดกร่อนที่เราเรียกว่า ออกไซด์ของเหล็ก หรือสนิม

การป้องกันสนิมปัจจุบันนั้นมีหลากหลายรูปแบบ เข่น

1. การพ่นทับด้วยสีรองพื้น, สีกันสนิม, การเคลือบผิวเหล็ก, เพื่อป้องกันไม่ให้เหล็กสัมผัสกับอากาศ แต่ข้อเสียคือ ผิวเคลือบชนิดนี้มีโอกาสหลุดล่อนออกได้ง่าย ทั้งทางกายภาพและเคมี ซึ่งจะทำให้เนื้อเหล็กมีโอกาสสัมผัสกับอากาศและเกิดสนิมขึ้น 2. การใช้แร่โลหะที่มีค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์รีดักขั่นน้อยกว่าเหล็ก ย่อมจะมีแนวโน้มที่จะเกิดออกซิเดชั่นได้ง่ายกว่าเหล็กมาก คือมีการสูญเสียอิเลคตรอนได้ง่ายกว่าเหล็ก ดังนั้นจึงช่วยชะลอการเกิดสนิมเช่น แร่ที่ติดตามหางเสือเรือประมง 3. การใช้กระแสไฟฟ้า เพิ่มค่าความต่างศักย์ขอเหล็กให้สูงกว่าบริเวณใกล้เคียง เพื่อป้องกันการสูญเสียอิเลคตรอนให้แก่อากาศ วิธีนี้สามารถป้องกันสนิมได้ทุกสภาพแวดล้อม

ข้อดี

1. สามารถป้องกัน และยับยั้งสนิมได้ทั้งภายในและภายนอกจากใต้ท้องถึงหลังคารถ
2. เมื่อมีสีหลุดจากตัวถังอาจเกิดสนิมบนผิวเหล็กได้แต่จะไม่ลุกลามหรือเจาะลงเนื้อเหล็กได้ เพียงแต้มสีปิดลงไปสนิมจะไม่เกิดขึ้นมาได้อีกเลย
3. ไม่รบกวนระบบไฟฟ้าในรถทุกรุ่น
4. หากติดตั้งอย่างถูกวิธีสามารถใช้งานได้เกิน 20 ปีขึ้นไป
ภาพจำลองการเปรียบเทียบของโลหะเหล็กทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศและการปกป้องสนิมภายใต้ชั้นสีของ I-GUARD
เราไม่เคยทำความรู้จักกับวิธีการป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้าภายใต้ชั้นสีโดยใช้กำลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ 12V. ความเป็นจริงระบบป้องกันสนมด้วยประจุไฟฟ้าภายใต้ชั้นสี มีใช้กันมามากกว่า 40 ปี เริ่มต้นกับเรือเดินทะเล แท่นขุดเจาะน้ำมัน ท่อน้ำมันที่ฝังอยู่ใต้พื้นดิน ปัจจุบันได้มีการพัฒนานำมาติดตั้งในรถยนต์โครงสร้างที่เป็นเหล็ก ผลการทดสอบมีประสิทธิภาพมากโดยมีการติดตั้งในรถยนต์ที่ทดลองใช้มากว่า 20 ปี ได้ผลดีมากสามารถป้องกันสนิมได้ตั้งแต่หลังคารถยนต์ลงมาถึงใต้ท้องรถยนต์รวมถึงแชสซีของรถยนต์ การป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้าจะได้ผลเต็มประสิทธิภาพต้องได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ที่ถูกวิธีควรติดตั้งระบบป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้าภายใต้ชั้นสีกับช่างที่ได้รับการอบรมวิธีการติดตั้งจาก I-GUARD เท่านั้น